ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018