Psykologiens veje iBog® er opbygget med udgangspunkt i læreplanerne for psykologi på c- og b-niveau på stx, hhx og i HF. Den dækker alle kernestoffets områder og har desuden et omfattende supplerende tekstmateriale.

Det får du adgang til

  • 300 interaktive opgaver
  • 500 arbejdsspørgsmål
  • 20 cases
  • 80 videoklip
  • 200 supplerende tekster
  • 200 illustrationer
  • 500 ordforklaringer

Forfattere

  • Ole Schultz Larsen (f.1955)

Video

  • Video-sekvensen af børn i forskellige aldre er produceret af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen.
  • Videoen om psykoanalysen er produceret af Margit Anne Petersen.

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: iStockphoto.com.

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-2517-5

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018